Dodávka technologie čerpací stanice Nové Dvorce

Datum realizace: 
03/2008 - 12/2008

Dodávka technologie
3 -4/2011 - rozšíření o nádrž.